• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"
    KRS 0000312796

Stowarzyszenie wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Szczególną opieką otacza wychowanków i uczniów specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie. Podejmujemy działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, zapobiegamy izolacji społecznej tych osób, propagujemy zasady tolerancji. Stwarzamy warunki do integracji, udzielamy pomocy podopiecznym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej i materialnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.