• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Maki
    KRS 0000312965

Celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem w codziennym życiu, dbanie o przestrzeganie wobec nich praw człowieka, wyrównywanie szans oraz inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i tworzenie wzajemnego wsparcia dla ich rodzin.

Spotykamy się i wymieniamy doświadczenia, organizujemy wycieczki, zajęcia rehabilitacyjne, prowadzimy teatr.
Stowarzyszenie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy "Dom Tęcza". Otacza on opieką i rehabilitacją społeczną dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem, które ukończyły 16 rok życia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.