• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ostrołęckie Stowarzyszenie Tańca i Sportu
    KRS 0000313347

Organizacja wspiera uzdolnione sportowo i tanecznie dzieci i młodzież, które w tych dziedzinach rywalizują na arenie ogólnopolskiej i reprezentują nasze miasto i region. Działa na rzecz rozwoju tańca i sportu. Propaguje zdrowe i pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu.
Obecnie naszym patronatem objęte są następujące dyscypliny sportu: piłka siatkowa, piłka nożna i sportowy taniec towarzyski. Wspieramy finansowo zawodników z w/w dyscyplin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.