• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Słońca
    KRS 0000313743

Misja
„Dążymy do tego by dzieci mogły mieć szczęśliwe dzieciństwo, które pozwoli rozwinąć im swoją osobowość. Dlatego naszym celem jest pomoc dzieciom w zdobywaniu wykształcenia oraz rozwijaniu kreatywności i zdolności artystycznych. Działamy szczególnie aktywnie w tych regionach świata gdzie dostęp do edukacji jest bardzo utrudniony.”


Zgodnie ze statutem stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
- fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych;
- wspieranie finansowe najuboższych uczniów;
- organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych;
- organizowanie warsztatów artystycznych;
- zakup pomocy dydaktycznych, książek oraz przyborów szkolnych;
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
- wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez działania na rzecz niezależności ekonomicznej oraz kultywowania ich odrębności kulturowej i tradycji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.