• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Afryka Inaczej"
    KRS 0000313745

Fundacja "Afryka Inaczej" jest organizacją dedykowaną afrykańskiej społeczności mieszkającej w Polsce. Swoje cele realizuje poprzez zwiększanie partycypacji osób pochodzenia afrykańskiego w życiu publicznym, działalność rzecznikowską, współpracę ze środowiskiem afrykańskich imigrantów i administracją publiczną oraz podejmowanie interwencji w sprawach związanych z dyskryminacją Afrykanek i Afrykanów w Polsce.

Fundacja "Afryka Inaczej" powstała po to, aby realizować również następujące cele:
-rozwój stosunków politycznych, kulturalnych, naukowych i gospodarczych między krajami afrykańskimi a Polską i innymi krajami Unii Europejskiej,
-popularyzacja wiedzy o Afryce w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej,
-upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w krajach Afryki,
-rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości gospodarczej w krajach Afryki,
-promocja i organizacja wolontariatu.

Prowadzone działania
Imigranci, działania integracyjne, przeciwdziałanie dyskryminacji, pomoc rozwojowa, promocja kultury, promocja Afryki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.