• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków
    KRS 0000313785

Celem działania stowarzyszenia jest promocja wsi Pietrzyków, rekreacji, turystyki,integracja społeczeństwa, prowadzenie inicjatyw mających na celu aktywizację społeczności lokalnej oraz dbanie o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miejscowości.

Prowadzone działania:
Chcemy wybudować boisko wielofunkcyjne i plac zabaw dla dzieci. Otrzymaliśmy w tym roku wsparcie z PROW w wysokości 250 tys zł i przystępujemy do budowy.Koszt całkowity wyniesie 333 tys .zł.
Następny etap to remont kościoła- mamy zabytkowy kościółek z XIII wieku. Będziemy też szukać wsparcia finansowego na zewnątrz... Chcemy wyremontować świetlice wiejską aby stanowiła centrum spotkań dla mieszkańców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.