• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Razem"
    KRS 0000313924

Prowadzone działania
Naszym celem jest upowszechnianie dogoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie dogoterapii jako formy korzystnego oddziaływania psycho-, socjoterapeutycznego oraz pedagogicznego. Opieka nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk niewydolnych wychowawczo i z rodzin ubogich.
Działania: zajęcia terapii kontaktowej z udziałem psów dla osób niepełnosprawnych, akcje ”Bezpieczny pies”, ”Cała Polska czyta dzieciom”, ”Noc z Andersenem”, organizowanie Mikołajek, Dnia Dziecka, wydawanie kalendarza, udział w paraolimpiadach, kursy dla wolontariuszy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.