• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Młodzi w Uzależnieniu
    KRS 0000313956

Prowadzone działania
Celem naszej Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, socjalna, medyczna i prawna osobom, zwłaszcza młodym, uzależnionym i zagrożonym uzależnieniom oraz ich rodzinom i bliskim. Umożliwiamy kontakt z terapeutami uzależnień, psychologami, psychiatrą i prawnikiem. Organizujemy wyjazdowe obozy i warsztaty terapeutyczne oraz tworzymy różnego rodzaju grupy wsparcia. Udostępniamy lokal na mitingi dla grupy Anonimowych Alkoholików i Anonimowych Narkomanów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.