• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły
    KRS 0000314258

Prowadzone działania

Podstawowym celem LGD- Dorzecze Wisły jest lepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego 6 gmin członków stowarzyszenia tj. gminy Łubnice, miasta i gminy Osiek, gminy Oleśnica, miasta i gminy Połaniec, gminy Rytmiany i gminy Tuczępy, poprawę ich atrakcyjności jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej czy miejsca zamieszkania oraz aktywizacji i rozwoju współpracy społeczeństwa lokalnego. LGD Dorzecze Wisły działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę środowiska naturalnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.