• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych "HUSSAR"
    KRS 0000314744

Fundacja powstała w celu przełamania barier komunikacyjnych i architektonicznych w stosunku do osób niepełnosprawnych i budowy otwartego społeczeństwa obywatelskiego.

Celem działalności Fundacji jest inicjowanie i popieranie wszelkich form niezależnego życia osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
1. Udostępnianie specjalistycznego transportu Osobom Niepełnosprawnym.
2. Przydzielanie Osobistego Asystenta Osobom Niepełnosprawnym.
3. Powołanie Ośrodka (Centrum) Koordynacji działań wspierających realizacje idei niezależnego życia osób niepełnosprawnych.
4. Inicjowanie zmian legislacyjnych z ułatwieniem niezależnego życia osobom niepełnosprawnym

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.