• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Europejska Fundacja Oświaty i Kultury
    KRS 0000314859

Celem Fundacji jest wychowanie, kształcenie, podnoszenie / uzupełnianie kwalifikacji dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz wsparcie europejskiej integracji i współpracy, jak również rozwój stosunków, zwłaszcza z dziedziny nauki, sztuki i kultury, niemieckiej i polskiej społeczności przygranicznych terenów Brandenburgii oraz Województwa Lubuskiego. Na szczególne podkreślenie zasługuje również kooperacja pomiędzy Gimnazjum w Neuzelle a Europejskim Gimnazjum i Liceum w Zielonej Górze, która to na przestrzeni ostatnich miesięcy poczyniła postępy m.in. poprzez "wymiany nauczycielskie/uczniowskie" oraz wspólne tworzenie projektów szkolnych. Założona Fundacja Użyteczności Publicznej stanowi również podstawę do ubiegania się o środki unijne zgodnie z wytycznymi INTERREG 4A.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.