• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów
    KRS 0000315002

Prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, sport, ochronę środowiska i promocję zdrowia oraz profilaktykę zmierzające do wszechstronnego zrównoważonego rozwoju kulturalno-oświatowego społeczeństwa gminy Krzyżanów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.