• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Łuszczycę i ŁZS
    KRS 0000315249

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę, popularyzowanie spraw i zagadnień z zakresu profilaktyki i leczenia. Zależy nam na otaczaniu opieką najciężej chorych na łuszczycę oraz ze ”świeżym” rozpoznaniem choroby, w tym organizowaniu pomocy psychologicznej dla osób chorych i najbliższego otoczenia w formie poradnictwa, szkoleń i warsztatów terapeutycznych.

Prowadzone działania:
Pomoc chorym na łuszczycę i ich rodzinom, wszelka informacja na temat choroby wśród społeczeństwa. Organizacja spotkań edukacyjnych dla chorych na łuszczycę i ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.