• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Klub "Amazonki" w Pionkach
    KRS 0000315636

Naszym głównym zadaniem jest:
- integracja i aktywizacja kobiet dotkniętych rakiem piersi;
- pomoc w łatwiejszym i szybszym powrocie do zdrowia oraz odzyskaniu sprawności fizycznej i psychicznej;
- uświadomienie kobietom dotkniętym chorobą nowotworową piersi, że nie są zdane same na siebie, lecz mogą się do nas zwrócić o pomoc, a my je nie pozostawimy same.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.