• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr miłosierdzia Św. Karola Boromeusza
    KRS 0000315733

Prowadzone działania
Dom pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn).
Liczba miejsc: 80.
Dom zapewnia osobom w nim przebywającym, którzy nie są w stanie samodzielnie zaradzić swoim potrzebom życiowym, całodobową opiekę oraz warunki odpowiadające godności człowieka. Zaspokaja potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne mieszkańców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.