• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kajakowe Ważka
    KRS 0000316703

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krzewienie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą oraz integracja środowiska kajakarskiego. Organizacja spływów i innych imprez kajakowych, szkoleń, różnych zajęć sportowych niekoniecznie związanych z kajakarstwem i imprez integracyjnych dla członków.
Wyprawy kajakowe Dunajem (2008) i Wisłą (2009), zrealizowany projekt "Kajak szkołą życia" dofinansowany ze środków UE w ramach programu 1.2 Młodzież w działaniu (2010/2011). Realizowana we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno akcja "Sprzątania Jeziorki". Zajęcia WF w Politechnice Warszawskiej przy współpracy ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.