• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dolnośląskie Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną "Iskierka"
    KRS 0000316751

Naszym celem jest udzielanie pomocy i wsparcia np. finansowego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w sytuacjach kryzysowych i trudnych oraz umożliwienie korzystania z dóbr kultury: teatru, opery, kina, filharmonii.
Chcemy współfinansować lub też finansować wycieczki i biwaki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w celu poznania własnego regionu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.