• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Przyjaciele Misjonarzy Afryki
    KRS 0000316752

Celem Stowarzyszenia jest:
- działanie na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Polski i Afryki,
- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w Afryce,
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- wspieranie projektów na rzecz chorych ze szczególnym uwzględnieniem chorych i dotkniętych AIDS i trądem,
- organizacja i promocja wolontariatu,
- wspieranie projektów edukacyjnych,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- upowszechnianie kultury i sztuki Afryki,
- propagowanie znajomości spraw społecznych, ekonomicznych, religijnych Afryki,
- wspieranie działalności misjonarzy i osób przygotowujących się do wyjazdu na misje,
- gromadzenie i publikowanie materiałów o Afryce.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.