• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Teatroterapia Lubelska
    KRS 0000316868

Celem Fundacji jest:
1. Wyrównanie szans osobom niepełnosprawnym i osobom należącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom.
2. Inicjowanie, promocje, realizacja i wspieranie działań w zakresie:
a. Rehabilitacji i terapii za pomocą teatru i jego technik oraz arterapii
b. Wykorzystanie teatru w rehabilitacji dzieci i c. Upowszechnienie i rozwijanie wiedzy na temat teatroterapii oraz jej wpływu na edukację i rehabilitację, dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych oraz możliwości terapeutycznych i edukacji w teatrze i z pomocą teatru
d. Udostępnienie i upowszechnienie informacji o doskonaleniu i osiągnięciach światowych w dziedzinie teatroterapii na polu teatru, edukacji, rehabilitacji, terapii i sztuki
3. Organizacja i prowadzenie działań w zakresie arterapii i teatroterapii
4. Aktywność ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, studentów itp. na rzecz działalności rehabilitacyjnej, teatroterapii, arterapii.
5. Budowa ośrodka praktyk teatralnych dla osób niepełnosprawnych
Działania realizujące cele Fundacji mają zmierzać do przejmowania standardów stosowanych w krajach Unii Europejskiej oraz ich wdrażanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Prowadzone działania:
Wyrównanie szans osobom niepełnosprawnym i osobom należącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.