• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry "Sursum Corda" w Legnicy
    KRS 0000317060

Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy i kultury muzycznej oraz otaczanie opieką i edukacją muzyczną dzieci i młodzieży pochodzącej z różnych środowisk, inspirowanie działań służących rozwojowi artystycznemu, patriotycznemu i moralnemu, opieka nad zespołami muzycznymi oraz pomoc w kształtowaniu się nowych zespołów, praca edukacyjno-wychowawcza w oparciu o wartości chrześcijańskie, prowadzenie działalności wydawniczej oraz jej upowszechnianie. W tym celu Stowarzyszenie tworzy zespoły orkiestrowe, kameralne, rozrywkowe, prowadzi działalność pedagogiczną i umuzykalniającą, upowszechnia kulturę muzyczną przez organizowanie imprez umuzykalniających i okolicznościowych, organizuje koncerty, obozy muzyczne, kursy, konferencje i wycieczki, nawiązuje kontakty i współdziała z wybitnymi muzykami, pracownikami nauki i działaczami społecznego ruchu muzycznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.