• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Radomskiej Fary
    KRS 0000317228

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. popularyzacja znaczenia i roli zespołu Fary Radomskiej w historii miasta i kraju
2. inicjowanie i promocja badań historycznych i architektonicznych zespołu Fary Radomskiej
3. pielęgnowanie tradycji Fary przez podkreślanie jej znaczenia w życiu religijnym Radomia
4. inicjowanie działań zmierzających do zabezpieczenia i pełnego udokumentowania zasobów archiwalnych, dzieł sztuki i rzemiosła będących w posiadaniu Fary
5. inicjowanie i promocja działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności turystycznej zespołu Fary Radomskiej, a tym samym Miasta Kazimierzowskiego
6. prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
7. wszechstronne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Radomia i inicjatyw społeczności lokalnej, funkcjonowania osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej, pozostających bez pracy
8. pomoc w działaniu na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
9. wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym,
10. inicjowanie przedsięwzięć z obszarów profilaktyki uzależnień oraz na rzecz promocji zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.