• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Zdrowe Płuca"
    KRS 0000317326

Misja:
- prowadzenie powszechnej działalności w zakresie ochrony i zdrowia oraz ratowania życia,
- kształtowanie postaw prozdrowotnych mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego,
- wywieranie rozwoju profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji gruźlicy i chorób płuc,
- wyposażenie w sprzęt medyczny szpitala SPZGiChP w Olsztynie,
- wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności medyczne pracowników SPZGiChP w Olsztynie
- inicjonowanie i organizowanie spotkań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego,
- wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe SPZGiChP w Olsztynie w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i wyposażenia szpitala.

Prowadzone działania:
Fundacja jest organizacją non-profit, zarówno Zarząd jak i Rada Fundacji nie pobierają wynagrodzenia. Fundacja działa przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc, przy ul. Jagiellońskiej 78 w Olsztynie. Fundacja została powołana z myślą o mieszkańcach Regionu Warmii i Mazur. Naszym celem jest prowadzenie powszechnej działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia oraz kształtowania postaw prozdrowotnych mieszkańców. Wyposażanie w sprzęt medyczny szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.