• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Tęcza"
    KRS 0000317368

- Prowadzenie form działalności edukacujnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej osób starszych.
- Włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
- Aktywizacja społeczna osób starszych.
- Upowszechnienie polityki gerontologicznej.
- Stwarzanie warunków do godnego starzenia się.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.