• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Ochrony Praw Zwierząt "Nero"
    KRS 0000317840

Misja
1. Wspieranie wszelkich działań na rzecz udzielenia pomocy zwierzętom bezdomnym, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz zwierząt wymagających opieki w następstwie niewłaściwego traktowania przez człowieka.
2. Współpracę z Policją oraz Strażą Miejską i innymi instytucjami w zakresie koniecznym dla zapewnienia ochrony praw zwierząt.
3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
4.Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów Fundacji.
5.Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, reklamowej.
6. Prowadzenie i wspieranie ośrodków i schronisk dla zwierząt.
7.Promocję i reklamę firm i instytucji wspierających ochronę środowiska i zwierząt.
8.Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących problematyki ochrony środowiska i zwierząt.

Prowadzone działania
Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt „NERO” została zarejestrowana w KRS d w listopadzie 2008r., ale prawdziwą działalność rozpoczęliśmy dużo wcześniej. Członkami Fundacji są osoby posiadające bogate doświadczenie w aktywnej pomocy potrzebującym zwierzętom. Łączy nas wysoka wrażliwość na cierpienie zwierząt, nie tylko tych bezpańskich, lecz także tych, które mają właścicieli. Cele naszej organizacji to m.in.:
- zwalczanie bezdomności zwierząt poprzez aktywną działalność adopcyjną,
- leczenie, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji,
- interweniowanie wobec zagrożenia zdrowia i życia zwierząt pokrzywdzonych.
Aktualnie mamy pod swoim patronatem dwa przytuliska
1. Przytulisko dla bezdomnych psów ”U Eli i Andrzeja”
2. Przytulisko dla kotów ”U Pani Miry”

Poza tymi przytuliskami opiekujemy się kilkoma psami znajdującymi się pod opieka wolontariuszy w tzw.Domach Tymczasowych
Nasza domena to ”Żadne zwierzak gdy potrzebuje pomocy nie pozostanie bez niej” .

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.