• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Centrum Studiów Polska - Azja
    KRS 0000318211

Centrum Studiów Polska-Azja jest działającym od 2008 roku think tankiem poświęconym problematyce Azji. Jesteśmy jedyną taką instytucją w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

Naszymi klientami i partnerami są instytucje rządowe (m. in. MSZ, PAIiIZ, Sejm RP, Komisja Europejska, lokalne i prowincjonalne rządy w Chinach), organizacje pozarządowe, biznes i osoby prywatne.

W skład naszego zespołu wchodzą eksperci, dziennikarze i naukowcy, znający gospodarcze i społeczne realia, kulturę i języki krajów Azji. Nasza wiedza jest praktyczna, zdobywaliśmy ją podczas wieloletnich pobytów w Azji i pracy na rynkach wschodzących.

Działalność CSPA opiera się na kilku elementach, w skład których wchodzą:
1) Portal internetowy www.polska-azja.pl, gdzie nieodpłatnie publikujemy analizy, artykuły oraz komentarze polskich i zagranicznych autorów
Naszymi czytelnikami są:
- Politycy, członkowie rządu
- Dziennikarze
- Ludzie biznesu
- Dyplomaci
- Akademicy, studenci
2) Konferencje i spotkania poświęcone tematom azjatyckim.
3) Telewizja internetowa CSPAtv, gdzie można obejrzeć videokomentarze dotyczące bieżących spraw azjatyckich oraz videorelacje z naszych spotkań
4) Występy naszych ekspertów w mediach w roli komentatorów bieżących wydarzeń związanych z Azją. Łączna liczba wizyt w stacjach telewizyjnych, rozgłośniach radiowych oraz publikacji w prasie przekracza 200 rocznie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.