• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Makul
    KRS 0000318557

Stowarzyszenie Makul zostało zawiązane do propagowania zachowań ekologicznych, upowszechniania idei ochrony środowiska oraz harmonijnego współżycia z naturą.

Każdego roku motywujemy, inspirujemy i nagradzamy setki dzieci, które biorą udział w naszych projektach.

Wspólnie z wieloma instytucjami kulturalnymi dbamy o edukację ekologiczną najmłodszych, a przy okazji ich rozwój z wielu innych dziedzin takich jak: sztuka, kinematografia, biologia, historia, nauka. Poprzez łączenie edukacji ekologicznej z zabawą i przy odrobinie rywalizacji, która jest elementem organizowanych przez nas konkursów, udaje nam się osiągać bardzo dobre rezultaty.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.