• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Barak Kultury
    KRS 0000318986

Fundacja Barak Kultury jest organizacja pożytku publicznego działającą w poznaniu od 2008r

Prezentujemy różne opcje światopoglądowe, naukowe i artystyczne poprzez organizację wykładów, wystaw, koncertów, dyskusji i warsztatów.
Zapraszamy pasjonatów, naukowców, artystów o wyrazistej osobowości, którzy potrafią dzielić się z innymi swoją bogatą wiedzą w niebanalny sposób. To przedstawiciele rożnych dziedzin nauki i artystycznych środowisk: od biologów do teologów, od pisarzy do filmowców. Dzięki temu każdy temat ma szansę wielowymiarowego ujęcia i wywołania ciekawego dialogu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.