• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Partnerstwo dla Doliny Baryczy
    KRS 0000319202

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” kontynuuje podjęte przez licznych partnerów działania służące rozwojowi unikatowego regionu Doliny Baryczy, obszaru 8 gmin położnych w obrębie chronionego obszaru Natura 2000, w południowo - zachodniej części Polski, na pograniczu województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Działania podejmowane przez „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” od 2008 służą rozwojowi trójsektorowej współpracy pozwalającej na zrównoważony rozwój Doliny Baryczy, w szczególności oddolnej aktywności mieszkańców w ramach programu „Działaj Lokalnie” jako Ośrodek Działaj Lokalnie, obszarów wiejskich w ramach PROW 2007-2013 jako Lokalna Grupa Działania a także szczególnie cennych walorów rybackich obszaru w ramach PO Ryby 2007- 2013 jako Lokalna Grupa Rybacka.

Podejmowane przez Stowarzyszenie zadania służą rozwojowi i wsparciu unikatowych terenów cennych przyrodniczo – chronionych wieloma formami (Natura 2000, Rezerwat Ornitologiczny , Park Krajobrazowy, Konwencja Ramsar, Living Leaks), na których od niemal 800 lat człowiek prowadzi gospodarkę rybacką w zgodzie z przyrodą. Współcześnie prowadzona jest przez szereg większych i mniejszych często rodzinnych gospodarstw(www.smacznykarp.barycz.pl). Od 2006 roku wysiłkiem wielu partnerów organizowane się Dni Karpia (www.dnikarpia.barycz.pl) – cykl wydarzeń odbywających się we wrześniu i październiku, promujących unikalne piękno Doliny Baryczy, jej producentów i usługodawców najwyższej jakości wyróżnionych znakiem promocyjnym „Dolina Baryczy Poleca” (www.dbpoleca.barycz.pl) a także szerokiej oferty turystycznej regionu (www.barycz.pl) za pomocą sztandarowego produktu jakim jest karp.
To, co wyróżnia Dolinę Baryczy, to aktywność i chęć działania na rzecz obszaru jej mieszkańców (www.aktywni.barycz.pl), którzy dzięki wsparciu samorządów i miejscowego biznesu z ogromnym zapałem uczą się realizować projekty służące dobru wspólnemu (www.dzialaj.barycz.pl).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.