• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dobro Matki i Dziecka
    KRS 0000319265

Prowadzone działania
Celami Fundacji są:
1. Ochrona zdrowia kobiet i ich dzieci.
2. Upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej.
3. Wspomaganie rozwoju placówek medycznych w zakresie lecznictwa położniczego i perinatologii w celu zapewnienia świadczeń medycznych dla coraz większej ilości osób i na coraz wyższym poziomie.
4. Podnoszenie jakości świadczeń w służbie zdrowia poprzez stymulowanie wzrostu kwalifikacji naukowych i zawodowych lekarzy i pracowników personelu pomocniczego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i finansowe wspieranie akcji prozdrowotnych w zakresie ochrony zdrowia kobiet i ich dzieci.
2. Organizowanie i prowadzenie diagnostyki chorób kobiecych i dzieci.
3. Pełne lub częściowe pokrywanie kosztów związanych z leczeniem szpitalnym i zaopatrzeniem w niezbędne leki.
4. Prowadzenie działalności oświatowej i profilaktycznej w zakresie położnictwa i perinatologii.
5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji i seminariów poświęconych ochronie zdrowia i promocji nowatorskich metod leczenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.