• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Safe Water Association
    KRS 0000319349

Misja:
Safe Water Association zostało powołane w celu szkolenia członków stowarzyszenia w ich umiejętnościach ratowniczych i nurkowych, podejmowania szerokich działań na rzecz propagowania bezpiecznego uprawiania sportów wodnych, aktywnego wypoczynku i kultury fizycznej oraz podejmowania i wspierania inicjatyw z zakresu ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego.

Prowadzone działania:
Ratownictwo przedmedyczne, bezpieczeństwo sportów wodnych, aktywny wypoczynek i kultura fizyczna, ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.