• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie
    KRS 0000319511

Prowadzone działania
Celem Stowarzyszenia jest pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa szkołom, a w szczególności:
1. umożliwianie dzieciom udziału w aktywnych formach wypoczynku
2. organizowanie i prowadzenie różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i ich rodzin
3. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z różnych środowisk
4. pomoc socjalna dla dzieci i ich rodzin
5. inne

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.