• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej
    KRS 0000319642

Misja
Szerzenie wiedzy o Ziemi Kłodzkiej inicjowanie i popularyzowanie badań związanych z Ziemią Kłodzką. Popularyzowanie osiągnięć społecznych, gospodarczych i kulturalnych tego regionu. Włączenie się do realizacji zadań podejmowanych przez organy władzy i administracji państwowej oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi, politycznymi i kulturalnymi zainteresowanymi działalnością zmierzającą do społeczno-ekonomicznego i kulturalnego rozwoju regionu. Ochrona zabytków Ziemi Kłodzkiej. Inicjowanie i propagowanie działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Prowadzone działania
Organizowanie spotkań, konkursów, sympozjów i konferencji dotyczących problematyki Ziemi Kłodzkiej. Wydawanie 'Rocznika Ziemi Kłodzkiej'.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.