• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Malborku
    KRS 0000319652

Organizacja działa dla wszystkich grup wiekowych terenu miasta i gminy Malbork.

Naszym celem jest zapoznawanie z obyczajami niemieckimi polaków i polskimi Niemców, organizowanie nauki j. niemieckiego, krzewienie kultury niemieckiej poprzez organizowanie imprez kulturalnych np. DNI KULTURY NIEMIECKIEJ w Malborku, twające kilka dni na których są zaproszone orkiestry i kapele z Niemiec. Organizowanie paczek dla dzieci ze Szpitala w Malborku. Coroczne ''tutki szkolne" w/g tradycji niemieckiej dla pierwszoklasistów. Wiele innych imprez i uroczystości pożytku publicznego, w których TP-N bierze czynny udział. Organizowanie praktyk zawodowych w Niemczech.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.