• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Przyjaciele Czterech Łap
    KRS 0000319906

Misja
1. Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.
2. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.
3. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
4. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt.
5. Integracja społeczności lokalnej wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt.

Prowadzone działania
Naszym celem jest niesienie pomocy zwierzętom w potrzebie, szerzenie wśród ludzi wrażliwości wobec braci mniejszych. W tym celu organizujemy akcje propagandowe i edukacyjne, nawiązujemy współpracę z władzami gmin, osobami prywatnymi, którym na sercu leży dobro zwierząt.
"Bierzemy odpowiedzialność za tych, których oswoiliśmy" - to nasze motto.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.