• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych
    KRS 0000320083

Głównym celem SLA jest zintegrowanie mieszkańców wokół wspólnych spraw i udowodnienie, że lokalne działanie ma sens.

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych prowadzi działania:
- upowszechniające kulturę i sport,
- edukacyjne i wychowawcze dla młodzieży,
- edukacyjne dla dorosłych, ze szczególnym naciskiem na pomoc osobom niepracującym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.