• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Białostockie Stowarzyszenie Artystyczne "Pro Musica"
    KRS 0000320338

Naszym celem jest: promowanie działalności kulturalnej, promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli OSM II stopnia w Białymstoku, wspieranie działań związanych z przygotowaniem młodzieży do świadomego korzystania z dorobku rodzimej i światowej kultury, wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym, upowszechnianie dóbr kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji, propagowanie i upowszechnianie twórczości artystycznej w kraju i zagranicą, wspieranie działań na rzecz edukacji muzycznej.
Organizujemy występy artystyczne młodych muzyków w ramach akcji ”Dzieci dzieciom” dla szkół i przedszkoli.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.