• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Brydżowy Hotel Polski - Mielec
    KRS 0000320492

Misja
Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie brydża poprzez organizowanie rozgrywek regionalnych i krajowych oraz szkoleń dla młodzieży i dorosłych.

Prowadzone działania
W każdy piątek o godzinie 17.30 odbywają się turnieje brydżowe w Hotelu Polskim w Mielcu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.