• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Rodzina"
    KRS 0000320641

Misją Stowarzyszenia "Rodzina" jest wspieranie rodziny jako podstawowej komórki społecznej.

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez edukację, wychowanie, integrację międzypokoleniową, działalność kulturalną, oraz pomoc społeczną i wsparcie psychologiczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.