• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego "Od Nowa"
    KRS 0000320968

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego „Od Nowa” prowadzi działalność pożytku publicznego mającą na celu promocję zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie patologiom społecznym i wspieranie działań prozdrowotnych w obszarach edukacji, profilaktyki, rehabilitacji i readaptacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.