• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach
    KRS 0000321327

Nasza organizacja wspiera realizację procesu dydaktycznego i wychowawczego w Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach. Współfinansowaliśmy zakup pracowni komputerowej. Zakupiliśmy na kwotę 2000 złotych ciekawe książki dla biblioteki, co znacznie podniosło czytelnictwo. Finansujemy wysokie nagrody dla uczniów, którzy poczynili znaczące postępy w nauce, i nie dotyczy to tylko uczniów najlepszych, ale każdego ucznia, który ciężko pracował , by podnieść średnią ocen i nadrobić zaległości. Dofinansowujemy wyjazdy na obozy sportowe. Wspieramy rodziny w trudnej sytuacji finansowej z powodu ciężkiej choroby dziecka. Współorganizujemy szkolne imprezy kulturalne i sportowe. Staramy się uczestniczyć we wszystkich ważnych wydarzeniach w życiu szkoły.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.