• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie
    KRS 0000321492

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta jest niezależną katolicką organizacją dobroczynną, której celem jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim w duchu patrona św. Brata Alberta . Zakładamy i prowadzimy schroniska, domy noclegowe, placówki doraźnego wsparcia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.