• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Górniczy Chór Męski"
    KRS 0000321505

Kultura i sztuka. Popularyzacja polskiej i światowej muzyki chóralnej w kraju i poza jego granicami. Kultywowanie tradycji górniczych. Współudział w organizacji różnego rodzaju imprez muzycznych. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, które popularyzują kulturę muzyczną. Działalność koncertowa w regionie, w kraju i poza jego granicami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.