• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Zamek Kapitanowo
    KRS 0000321524

Misja
Zasadniczym celem organizacji jest ratunek oraz reanimacja bezcennych, a często znajdujących się w tragicznej kondycji obiektów historycznych Hrabstwa Kłodzkiego. To właśnie te obiekty stają się siedzibami, w których kultywowana jest tradycja kulturowa tych ziem a także tutaj dbać będziemy o rozwój intelektualny zwłaszcza ludzi młodych.

Prowadzone działania
Zajęcia historyczne i krajoznawcze są organizowane dla młodzieży szkolnej (głównie ze szkół podstawowych i gimnazjów). Teren zamku kapitanowo stanowi atrakcyjną bazę turystyczną i informacyjną. Zamek Kapitanowo stanowi miejsce spotkań naukowych. Przybywają tu zarówno studenci jak i najwyższa kadra naukowa (monografia zamku jest na ukończeniu).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.