• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wawel z Rodziną
    KRS 0000321870

Fundacja Wawel z Rodzina została powołana w celu udzielania pomocy społecznej, w tym wspierania polskich rodzin, a także osób i instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi.

Na rzecz wychowanków domów dziecka Fundacja prowadzi coroczne akcja "Słodki Dzień Dziecka" oraz "Zostań pomocnikiem św. Mikołaja". Oprócz pomocy rzeczowej udziela wsparcia edukacyjnego prowadząc autorski program edukacyjny "Masz szansę" w ramach którego wspiera uzdolnione dzieci i młodzież.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.