• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja SPIN
    KRS 0000322970

Misja
- rozwój różnych form tanecznych
- działania kulturotwórcze
- wspieranie, w tym finansowe uczestników projektów kulturalnych, w tym tanecznych
- organizacja regularnych zajęć tanecznych, warsztatów, przeglądów, festiwali tańca oraz szkoleń i obozów tanecznych.
- promowanie regionu i województwa opolskiego
- integracja międzynarodowa środowisk tanecznych
- profilaktyka antyalkoholowa i zdrowotna

Prowadzone działania
Fundacja została powołana do realizowania zadań z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowania dzieci i młodzieży przez taniec. Głównymi celami fundacji jest rozwój różnych form tanecznych, działalność kulturotwórcza, profilaktyka antyalkoholowa oraz zdrowotna w szczególności przez taniec.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.