• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Copernicus"
    KRS 0000323091

Misja:
1. Wspieranie rozwoju szkoły.
2. Promocja placówki w środowisku lokalnym.
3. Pozyskiwanie funduszy i uczestniczenie w programach pomocowych.
4. Wszelkie działania w kierunku wspierania nauki, edukacji ( w zakresie wszechstronnego rozwoju języków obcych), oświaty i wychowania.
5. Rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży.

Prowadzone działania:
1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych przez wykwalifikowaną kadrę ze szkół językowych, warsztatów, zajęć turystycznych, sportowych i kulturalnych oraz innych działań dla młodzieży i osób dorosłych ze społeczności lokalnej.
2. Organizowanie językowych grup teatralnych, turystycznych i wokalnych dla uczniów naszej szkoły.
3. Organizowanie wystaw, przeglądów twórczości artystycznej.
4. Wspieranie osób zainteresowanych edukacją językową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.