• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin "Jadwiżanie"
    KRS 0000323701

1. Podejmowanie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin - organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
2. Organizowanie konkursów połączonych z kultywowaniem tradycji narodowej, kulturowej i pielęgnowaniem polskości - Konkurs plastyczny "Św. Jadwiga Królowa w oczach dziecka"; warsztaty plastyczne "Anioły są wśród nas";
3. Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych: aerobic dla kobiet w sezonie zimowym; zajęcia z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży;
4. Organizowanie imprez z udziałem dzieci i młodzieży oraz ich rodzin połączonych z działalnością edukacyjną - organizowany co roku Piknik Rodzinny "Bądź bezpieczny";
5. W zakresie wszechstronnego i możliwie najpełniejszego rozwoju członków i uczestników Stowarzyszenia - udział w szkoleniach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.