• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Wiskitki
    KRS 0000324367

Prowadzone działania
Celem stowarzyszenia jest pobudzenie aktywności lokalnej i budowa społeczeństwa obywatelskiego na terenie Gminy Wiskityki. Nasze działania kierujemy do wszystkich grup społecznych. Organizujemy działanie o charakterze turystyczno - sportowym (bieg po zdrowie, spływy kajakowe), edukacyjno - szkoleniowym, kulturalno - rozrywkowym(festyny, pikniki)oraz charytatywnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.