• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "Zwierzak"
    KRS 0000324532

Celem Stowarzyszenia jest poprawa warunków życia zwierząt. Aby to osiągnąć propaguje sterylizację i znakowanie (czipowanie) zwierząt, organizuje akcje edukacyjne. Prowadzi starania mające na celu przeciwdziałanie okrucieństwu wobec zwierząt. Współpracuje z innymi organizacjami i osobami niezrzeszonymi, które niosą pomoc zwierzętom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.