• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
    KRS 0000324646

Misja
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zostało zarejestrowane 26 lutego 2009. Statutowym celem Towarzystwa jest wspieranie powstającego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W ramach wspierania Muzeum, Towarzystwo inicjuje programy edukacyjne oraz stara się pozyskiwać środki na zakup dzieł sztuki do kolekcji Muzeum. Dzięki aktywności Towarzystwa utrzymywany będzie bezpłatny wstęp do tymczasowej siedziby Muzeum przy ul. Pańskiej 3.

Prowadzone działania
Celem Towarzystwa jest wspieranie statutowej działalności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz wspieranie w rozwoju kolekcji dzieł sztuki nowoczesnej, działalność kulturalna i edukacyjna w dziedzinie sztuki nowoczesnej, informowanie o działalności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, edukacja członków Towarzystwa w dziedzinie sztuki nowoczesnej a także ochrona dóbr kultury.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.